Burmistrzem był 1974-1997, w 1978 odwiedził Zamość, zapoczątkowując współpracę z miastem, dzięki jego staraniom zapraszano harcerzy, Teatr Młodych, a w stanie wojennym docierały do Zamościa dary, wspierano budowę szpitala i ośrodka dzieci niepełnosprawnych. Dzięki niemu miasto otrzymało 1 mln nzł na oczyszczalnię ścieków. Umowę z Cybulskim podpisał z nim umowę o współpracy. Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Przyjaźni między miastami. Wielokrotnie odwiedzał Zamość (później w 1983, 1989, 1990 i następnych), honorowe obywatelstwo otrzymał w 1995 (udekorowany rok później 26 VIII, był też w 1997).