Ur. w Pniówku. W 1935 przeniósł się ze Skokówki do Zamościa. W czasie okupacji w jego zakładzie był punkt kontaktowy AK, od 1944 zakład przy ul. Bazyliańskiej d. 14, a od 1948 na ul. Zamenhofa, później w Bramie Lwowskiej (ob. orkiestra Namysłowskiego), gdzie m.in. produkował trumny. Był współorganizatorem i działaczem cechu rzemiosł (przewodniczył komisji rewizyjnej sądowi cechowemu), czł. zarządu CRR, od 1965 czł. MRN. W 1981 wpisany do Księgi Zasłużonych dla Zamościa. Mieszkał przy ul. Sienkiewicza 2 (był współwłaścicielem  kamienicy), później przy ul. Wesołej. Zm. w Lublinie, spoczywa na cmentarzu w Zamościu.