Pochodził z Drezna (Johann Friedrich Franz). W 1815-30 przebywał w Polsce. Pracował dla ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego, początkowo wykonywał dla niego kopie znajdujących się w zbiorach drezdeńskich pamiątek rodowych, ekslibrisy i superekslibrisy, później w Warszawie uczył jego dzieci rysunków, odwiedzać miał Zamość. Wykonał dwie panoramy ukazujące Zamość przed przebudową od str. południowo-zachodniej:
 - rysunek tuszem i sepią, 15,2x20,4 cm, z 1818 (zb. A. Czołowskiego we Lwowie, ob. w krakowskim AP, do 1995 uważany za zaginiony, odnaleziony przez P. Kondraciuka), reprod. w Twierdzy Zamość (1936),
 - akwarela, 57x84,5 cm, z 1821 (depozyt Zamoyskich na Wawelu, od 1996 w zamojskim muzeum).
Obie przedstawiają to samo ujęcie różniąc się szczegółami pierwszego planu. Prawdopodobnie nie był jednak w Zamościu a wykonał je na podstawie wcześniejszej litografii Andre Boveta a ten wg nieznanego,  domniemanego przez B. Sawę widoku J. Siarczyńskiego! (Widok Zamościa od południowego zachodu).