Najstarsze i najpopularniejsze wyobrażenie Zamościa znane potocznie jako Plan Brauna zostało, z drobnymi różnicami, rozpowszechnione w XVII i XVIII w. przez licznych naśladowców, najbardziej znany to Andreas Cellarius i Gabriel Bodenehr. Większość kolejnych "Braunów" w wydawnictwach:
 - Theatrum praecipuarum Urbium septentrionalis Europae, Amstelodami, J. Janssionius, 1657, - widoki i inne: Królewiec, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Kraków, Lublin, Kalwarja pod Krakowem, Poznań, Krosno, Lwów, Przemyśl, Warszawa, Łowicz, Grodno, Sandomierz, Zamość (Zamoscium), Wilno; ryt. Hogenberg i inni. kolor., wym. 32x46 cm.
 - Toonneel der vermaarste Koop Steden en handel platsen van de geheele werld, Amsterdam, erfg. v. sal. Joan. Janssonius van Waesberge, 1682, t. I.  - wśród 155 rycin: Kraków, Warszawa, Zamość (Zamoscium), Toruń, Lwów, Elbląg, Grodno (w tej kolejności u Estreichera!); wym. 45x34 cm.
 - Des Königreichs Pohlen Lands-Staats..., Sultzbach, Jakob von Sandrart,  1687, wyd. II Norymberga 1711 - wśród miast: Cracovia, Wieliczka, Grodna, Thoren, Dantzig, Smolensko, Samosch, Kamienieck, Leopolis.
 - La Galerie Agreable Du Monde, t. 44, Pierre van der Aa, Leiden, 1729, jako Zamoscium; wym. 45x34 cm.
Trzeba zauważyć dwie znacznie różniące się "bezkartuszowe" interpretacje "Brauna":
- Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lituaniae. Omniumque regionum juri polonico subjectorum. Novissima descriptio, Vrbium potissimarum icones elegantissimas, et delinitionem hujus regni geographicam oculis subjiciens studio. Andreae Cellarii, gymnasii Hornani rectore, Amstelodami, apud Aegidium Janssonium Valckenier, 1659, s. 605, rycin 21 (pierwszy tytuł w miedziorycie: Regni Poloniae, regionvmqve omnium ad id pertinentium novißima descriptio) - między rycinami widoki miast: Cracovia, Biecz, Sendomiria, Lublinum, Posnania, Lovicium, Vilna, Grodna, Leopolis, Premislia, Crosna, Samoscium, Smolenscum, Dantiscum, Thorunium, Elbinga, Brandenburgum, Koningsberg, Pillau, Varsovia."; wym. 13x11 cm. Też jako osobny sztych - Novum Zamoscium.
- Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen, durch unterschiedliche Geographische, Topographische und Historische Land-Carten, Grundrisse und Prospect, Erläutert. wyd. Gabriel Bodenehr, Augsburg. b. r. [hipotetyczne - ok. 1710, ok., 1725, 1740] - plany, mapy, i widoki: Kraków, Warszawa, Poznań, Brześć, Kamieniec, Wilno, Grodno, Piotrków, Lublin, Częstochowa, Zamość (Zamoscium oder Zamosc), Elbląg, Marienburg, Toruń, Królewiec, Gdańsk; wym. 22x17 cm. Ten sam tytuł nosi osobny sztych, Augsburg, ryc. Georg Christian Kilian, ok. 1750;  wym. 27x18 cm.


 * Wg Potockiego dzieło Cellariusa z 1659 z opisem Polski przedrukowane zostało w Historia Poloniae... (Warszawa 1761-76) - nie wiadomo czy z widokami miast.