Blok wybudowany w 1955 na przeciwko przy ul. Lubelskiej, ob. Piłsudskiego 63, na wykupionych 3 działkach Piotra Gałaszkiewicza (d. 55, 57, 59) dla pracowników ZFM (36 mieszkań).  Dwupiętrowy z mieszkalnym poddaszem i wysokim 4-spad. dachem, o 13-osiowej fasadzie (bez balkonów).