Ur. w Komarowie, z Zamościem związany od 1966, ukończył zamojskie I LO i historię na KUL (1980), w czasie studiów związany z ROPCiO, redaktor pism studenckich. W 1980-81 pracował w zamojskim muzeum, następnie Archiwum Państwowym w Zamościu (asystent naukowo-badawczy). Od X 1980 w "Solidarności", współzałożyciel i redaktor Zamojskiego Biuletynu Informacyjnego, wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Zamościu, od 25 VII 1981 przewodniczący Oddziału Regionu Środkowo-Wschodniego w Zamościu (92 z 146 gł.). Internowany, podczas pobytu aresztowany i skazany, wyszedł na wolność po prawie roku. Od 1983 na emigracji w USA.