W 1934 rozpoczęto budowę osiedla kolejowego na Karolówce (osobne hasło), a w 1951 osiedla Podgroble (osobne hasło) z niewielkimi domkami o 4-spadowych dachach. W l. 50-tych powstawały kolejne osiedla: "Promyk" od 1953, Wiśniowa od 1955, Karolówka 1956 (w kolejnych 6 etapach), Zamczysko (osobne hasło) os. Hrubieszowska - Wierzbowa od 1958, później os. Sadowa od 1961, w l. 60. rozpoczęto budowę osiedli Przemysłowa, Szwedzka, Powiatowa. W l. 70. rozpoczęto budowę osiedla Reymonta - Lipowa, w l. 80. i pocz. l. 90. Sitaniec - Błonie, Szczebrzeska - Milera, Weteranów - Lipska. To ostatnie stworzyło przełom w architekturze osiedlowej (projektanci krakowscy) - dominującą dotąd monotonną, "pudełkową" zabudowę urozmaiciły domy o stromych, kalenicowo ustawionych dachach, w zwartej, uskokowej zabudowie (także przy ul. Szwedzkiej). Z końcem XX wieku nowy "nurt dworkowy" (w wersji skromniejszej z katalogów), przeważnie w środkowej (m.in. ul. Zacisze) płd. części miasta.