Rozwój przestrzenny miasta, głównie w kierunku wsch. oraz mniej intensywnie na płn. od Starego Miasta. Parcelacje nowych terenów (1924, 1926, 1928, 1929, 1930, 1932, 1936, 1937). Plan regulacyjny (1935) i zabudowy miasta (1938). Zabudowa o charakterze willowym przy przecznicach ul. Partyzantów (Orlicz-Dreszera, Jasna, Narutowicza), na płn.-wsch. od linii kolejowej (m.in. ul. Sienkiewicza, Haukego, Radziecka, Krysińskiego, Kasprowicza) oraz w płn. części miasta (Wspólna, Brzozowa, Szwedzka). Zabudowa osiedlowa (Karolówka). Początki budownictwa komunalnego (Dom Czynszowy, domy przy ul. Hrubieszowskiej). Eliminacja zabudowy zagrodowej z ważniejszych ulic. Tuż po wojnie wybudowano w 1920 - 2 murowane  i 4 drewniane, rok później tylko 1 i 2.
Wybudowano 21 budynków mieszkalnych trzy- i dwupiętrowych (bez kamienic nadbudowanych na Starym Mieście). budowa 2 kościołów (1 nieukończony), obiektów użyteczności publicznej (bank, ubezpieczalnia, stacja opieki, łaźnia, zespół szkoły rolniczej, 2 szkoły podstawowe, piekarnia) i przemysłowych (elektrownia, zespół "Ziemianina", młyny).
Pierwsze prace konserwatorskie. Częściowe przywrócenie walorów architektonicznych ratusza i kamienic rynkowych. Przebudowa obiektów zabytkowych o charakterze rewaloryzacyjnym (dzwonnica, cerkiew bazyliańska) i adaptacyjnym (Brama Szczebrzeska, kościół franciszkański i reformacki, arsenał i inne), rekonstrukcja (Stara Brama Lwowska).


 * Najdroższe nowe domy na Starym Mieście (wg podatku od nieruchomości w 1939): Dom Centralny (3201 zł), Dom Czerskiego (2443 zł), Dom Lipczyńskich -  ul. Pereca 4 (1380 zł).