Gwałtowne ograniczenie inwestycji mieszkaniowych. Największa realizacja - zespół zarządu drogowego (szkoła mechaniczna). Przebudowa kilku obiektów zabytkowych (ratusz, kamienica ul. Ormiańska 26, infułatka, Brama Lwowska Nowa) i dewastacja (Akademia, bóżnica, Kolegiata). Zniszczenie dworca.