Pierwszym i największym w dziejach Zamościa przedsiębiorcą budowlanym był Bernardo Morando (osobne hasło). W l. 20. XIX w.  działał przedsiębiorca budowlany Krasnopolski (ratusz), w następnym dziesięcioleciu Józef Erlicher, ok. poł. XIX w. Moszko Dichter, na przełomie wieków Zindel Lewita (wygrał przetargi na wielkie budowle: monopol w Zamościu i więzienie w Krasnymstawie).
Przed I wojną jako Oddział Zamojski prowadziło działalność Biuro Budowlane "Architekt" z Lublina. Przed II wojną działało Biuro Budowlane Karol Kallwejt i s-ka, Biuro Architektoniczno-Budowlane B. Płacheckiego i K. Zaremby (czynne już w 1921), Przedsiębiorstwo Budowlane L. Kwiatek, Przedsiębiorstwo Budowlane J. Ptaszyński, w 1944-45 Spółka Rzemieślnicza Techniczno-Budowlana - Józef Harczuk, Paweł Krzysztofowicz, Feliks Duras, Edward Dewald (bud. domów, roboty murarsko-ciesielskie, Rynek Wielki 7, 14 prac.). Na pocz. wojny wzmiankowane Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane inż. W. Przedpełskiego i s-ki. 21 III 1918 zawiązano Stow. Budowlane (kooperatywa), którego Kursy Budowlane ukończyło 35 osób. W 1938 powstała spółdzielnia "Beton" (osobne hasło).


 * W 1946 oprócz "Betonu" działały: Przedsiębiorstwo Budowlane "Odbudowa" (ul. Żeromskiego 5), Przedsiębiorstwo Budowlano-Brukarskie St. Misińskiego (ul. Lipska 37) i Społeczne Przedsięb. Budowlane - Oddział Lublin - Obwód Zamość (ul. Żeromskiego 5), później jeszcze Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane B. Niedźwiedzia i M. Czubaszka. Pomocnicza Spółdzielnia Czł. Cechu Budowlanego (ul. Partyzantów 19).