1 IV 1950 powstało Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe (biuro - Rynek Wielki 1, zakład w arsenale), także na pow. hrubieszowski. W XII 1950 zatrudniało już 257 osób. Posiadało 2 betoniarnie, stolarnię i kuźnię. Pierwszym realizowanym w mieście obiektem była rozbudowa szkoły rolniczej. W pierwszym roku wyróżniła się grupa murarska Jana Ziemiańskiego (200-300% normy), ciesielska Henryka Cieślaka i stolarska Władysława Hrabowskiego (stolarnia mechaniczna nr 2, kier. Bolesław Cyc).
BPP w ramach kolejnych zmian działało od 1956 połączone z MPRB jako Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego (1958 - 60 osób, też jako Teren. PRB, podległe PRN), później Zamojskie Przedsiębiorstwa Budowlane (1964-77) i Kombinat Budowlany (1978-92), by przekształcić się w Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego - najbardziej znaną firmę budowlaną na Zamojszczyźnie.
W 1951 powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, które po kolejnych reorganizacjach w 1956 jako Przedsięb. Remontowo-Budowlane Gospod. Komunalnej, następnie Komunalne Przedsięb. Robót Budowlanych od 1975 Wojew. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, zostało w 1978 Kombinatem Budownictwa Komunalnego.
Tradycje spółdzielczości budowlanej kontynuowała utworzona w 1947 Pomocnicza Spółdz. Czł. Cechu Budowlanego (zarząd: Bogdan Korba, Andrzej Stoczkowski, Władysław Telejko), po trzech latach przekształcona w spółdzielnię  "Budowa" (osobne hasło), a po połączeniu z "Betonem" - Budowlana Spółdz. Pracy, która w kolejnych przekształceń, od 1978 działała jako Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy (osobne hasło). W l. 70. była też Spółdzielnia Pracy Robót Budowlanych (ul. Szczebrzeska 43).
Na zamojskim rynku do l. 60-tych obecne były Lubelskie Przedsięb. Budownictwa Mieszkaniowego (od 1951), Wojew. Zakłady Budownictwa Wiejskiego (do 1956) oraz od 1951 Lubelskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane (budowa zakładów mięsnych, chłodni, elewatora, bazy PKS, piekarni). Do 1950 znajdowało się w Zamościu Kierownictwo Grupy Robót nr 5, następnie w 1951-58 jako Zarząd Budów nr 3 (gł. inż. Alfred Niewiadomski), który w 1951 zatrudniał w Zamościu przy budowie elewatora 110 prac. i bekoniarni 43 prac.
31 XII 1961 w branży budowlanej zatrudniały: PBT - 212 osób, LPBP - 181, MPRB - 171, "Beton" - 134, LPBW - 130, DBOR - 22, PRE "Elektromontaż" 13. W budownictwie uspołecznionym pracowało (w tys.): 1965 - 1,0, 1970 - 1,5, 1973 - 2,1, 1989 - 2,0, 1991 - 1,9. W 1979 największymi (wg obrotu w mln zł) przedsiębiorstwami były: KB - 542, KBK - 328, Rejon. Przedsięb. Melioracyjne - 133, PKZ - 99, SPRB - 56. W 1992 było 13 państwowych przedsiębiorstw budowlanych (986 osób), 7 spółdzielczych (208) i 18 prywatnych (168). W 1998 - 710 podmiotów gospodarczych branży budowlanej (najwięcej 130 instalatorów, 112 stolarzy, 104 murarzy
Pod koniec l. 80. pojawiły się na rynku zamojskim, m.in. przy renowacji, firmy z kapitałem zagranicznym, w 1985 PZ "Zamosan", od 1987 PZ "Investbau" z Płocka - zatrudniająca 150 osób i PZ "Supreme International" z Biłgoraja, następnie PZ "Cormay" (wł. obywatela Liechtensteinu - grupa robót ul. Orla), PW "Moranex" i PZ "Cort" z Łabuń. W Łapiguzie znajduje się Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Renobud" (Bogusław Kuszmiruk i Bogdan Pawlak), z k. l. 80. były to osobne firmy, po fuzji w 1991 zatrudniały nawet do 150 osób, m.in. budowa szpitala (8 lat) i remonty kamienic w Rynku Solnym. ok. Ok. 1990 powstało Przedsięb. Usługowe 'Forma" Piotra Ciuraszkiewicza (2010 - ok. 80 osób), kompleksowo budujące m.in. hotel Artis, domy os. Lipska - Weteranów, przychodnię przy Legionów, os. w Wólce Panieńskiej.
Od 1992 istnieje Centrum Dociepleń "Supremex" Piotra Nowaka (prod. supremy i stolarki PCV, sprzedaż). Od 1998 działa PW "Budmat" (Józef Małysz, Tadeusz Rozmus, 2014 - 130 osób) - wybud. m.in. ośrodek dla niepełnosprawnych przy ul. Peowiaków, osiedle TBS, modernizacja WSHE, mieszkania na sprzedaż przy ul. Sikorskiego. W 1997 powstała firma "Arto" Tadeusza Kozaneckiego - specjalizacja w bud. mieszkaniowym, pionier technologii YTONG w Zamościu (zatrudnia 10-20 osób, remontował ratusz, bud. domki w Portugalii i na Skokówce). W 2003 powstała firma remontowo-budowlana KB Krzysztofa Bielana (28 prac.).