W 1877 zatwierdzony budżet dla Zamościa wyniósł 9697 rb (Lublin 61.481, Krasnystaw 8720, Chełm 6571, Hrubieszów 6528, Janów 6119).
18 XII 1944 miasto ustaliło pierwszy powojenny budżet na następny rok - 2.045.200 zł, dochody 988.500 zł. Budżety 1955-57 - 16.539, 23.861 i 25.629 zł.
W 1986 dochody 1904 mln zł, wydatki 1894 mln zł.
Budżet 1995, uchwalany: dochody 19,63, wydatki 22,05 (m.in. 6,5 na oczyszczalnię, 1,3 na oświetlenie, 0,43 na OSiR, 0,08 na "Hetmana").
W 2003 na jednego mieszkańca Zamościa wydawano na oświatę 1110 zł (kraj 700 zł), na ochronę zdrowia i opiekę społeczną 415 zł (217 zł), na kulturę, sport i turystykę 153 zł (81 zł), na administrację samorządową 127 zł (173 zł), na inwestycje 438 zł (761 zł). Zamościanin płacił podatku PIT 735 zł (958 zł), spółki prawa handlowego podatku CIT 58,9 tys. zł (68,0 tys. zł).
W budżecie na 2024 przewidziano rekordowy dług miasta - prawie 250 mln zł, którego spłatę przewidziano do 2040.
Budżety uchwalone przez RM
na 1991 - 86.703 mln zł
na 1992 - 10.018.000 zł
na 1993 - 10.200.000 zł
na 1994 - 20.900.000 zł
na 1996 - 39.237.356 zł
na 1997 - 50.613.799 zł
na 1998 - 58.656.448 zł
na 2000 - 141.068.913 zł
na 2004 - 160.994.183 zł
na 2005 - 214,7 mln zł
na 2012 - 382.003.363 zł
na 2013 - 318 mln zł
na 2015 - 326 mln zł
na 2017 - 442 mln zł (deficyt 20 mln, zadłuźenie 93 mln)

 Rok

wydatki     

 dochody

2013

289

 130

2014

341

134

 2015

 315

 136

2016

358

 135

2017

380

 

2024

664

626

* Na to co Zamość zrobił w roku ubiegłym, rzadko które z dużych miast mogło by się zdobyć. Finanse miejskie przedstawiają się całkiem dobrze. Miasto nie potrzebuje dotacji państwowych, a budżet zamkniemy bez znaczniejszego deficytu.Sądzę, że wielu ojcom naszego grodu (Lublin), przydało by się twórczej i obowiązkowości. Ze słów burmistrza dowiedziałem się, że nie było wypadku, by rada miejska nie mogła się odbyć z braku quorum - a u nas. ("Nowa Ziemia Lubelska", 1924)