Ur. w Lublinie, młodość spędził w Kraśniku, absolwent UMCS (specj. fotografika i film) i Lubelskiej Szkoły Biznesu. Pracował w placówkach kultury w Starym Zamościu i Ostródzie  Od 1992 kieruje zamojskim kinem, w trzech kolejnych siedzibach, od 2010 dyrektor jednego z najnowocześniejszych w tej części kraju - Centrum Sztuki Filmowej "Stylowy". Pomysłodawca i organizator cyklicznych imprez filmowych, przede wszystkim cieszących się uznaniem Zamojskich Dni Filmu Religijnego "Sacrofilm". a wcześniej Zamojskich Zapustów Filmowych. Wyróżniany za upowszechnianie i działalność na rzecz sztuki filmowej. W 2017 został członkiem Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (11 osób), od 2016 wiceprezes Stowarzyszenia Kina Polskie (w 2019 wybrany na kolejną kadencję).