Obraz z kościółka w Bukowinie k/Tarnogrodu Adoracja Madonny przez św. Jana Kantego i św. Antoniego (153x157 cm). W środku znajduje się  widok Zamościa od południa, Jest to jedna z piękniejszych polskich wedut XVII w. Odkryty został w 1949 przez Adama Klimka ("Ochrona Zabytków", 1957), wg którego pochodzi z poł. XVII w. i jest bezcennym źródłem ikonograficznym do architektury Zamościa, przedstawiającym m.in. pierwotny wygląd pałacu i kościoła ormiańskiego.
Obraz może być wczesnym dziełem Jacka Chylickiego, pochodził prawdopodobnie z kościoła franciszkańskiego, albo Akademii a - jak sugeruje jego odkrywca - znajdował się kiedyś w dawnym kościółku akademickim, dziś pod wezwaniem św. Katarzyny. Obraz powstał później, historycy przesuwają powstanie na ok. 1660 (T. Zarębska, M. Pawlicki, B. Sawa), jednak analiza np. kościoła franciszkanów sugeruje przesunięcie nawet o kolejne, nawet kilkanaście lat. W l. 60-tych konserwowany. Zabiegał bezskutecznie o obraz dla Kolegiaty ks. F. Zawisza. Parafianie uniemożliwili pokazanie obrazu na wystawie w Zamościu (1994).


 * Kościelny z Bukowiny - Mogliśmy wydać obraz na dzień i żeby ktoś od nas był przy nim, ale na dwa tygodnie, to za długo. W tym czasie można dziesięć takich namalować.