Położony u zbiegu ul. Szwedzkiej i Topolowej w  pobliżu dawnego obozu jenieckiego (osobne hasło), przy polnej drodze na Majdan. Jeńców zmarłych w znajdującym się po sąsiedzku szpitalu jenieckim grzebano tu od 1942. Po wojnie przeniesiono na cmentarz prochy z obozu na Karolówce (1946-47). Na pow. 0,17 ha urządzono w 6 rzędach 13 mogił zbiorowych i 4 indywidualne, w których spoczywa 15.840 jeńców (m.in. 8 generałów) - jeden z większych w Polsce (19-ty pod względem liczby pochowanych). W 1969 cmentarz ogrodzono murem i odsłonięto pomnik (osobne hasło) Pamięci 20.000 żołnierzy radzieckich pomordowanych w Zamościu w 1941-44. Ob. zaniedbany, miejsce spotkań marginesu.
18 X 2012 w obecności ambasadora Rosji stanął krzyż prawosławny (4 m) z napisami cyrylicą: INCI, ISXS oraz NIKA (zwycięża), poświęcił bp Abel i ksiądz z miejscowej parafii rzymsko-katolickiej.


  * Na zdjęciu lotniczym z X 1944 widoczny w kształcie prostokąta z widocznymi mogiłami masowymi w 7 rzędach i dwiema pojedyńczymi (generalskie?)
  * W oddaleniu 2 km od Zamościa, Niemcy utworzyli w czasie okupacji obóz dla jeńców radzieckich. Znajdowało się w nim około 15 tys. żołnierzy, którzy znaleźli śmierć podczas likwidacji obozu, zarządzonej po buncie jeńców. Poległych żołnierzy zjednoczyła wspólna mogiła, zapomniana przez wszystkich. ("Sztandar Ludu" 1949)
 * Wg Informatora ROPWiM z lata 1947-1987, Warszawa 1987 Cmentarze samodzielne i wspólne jeńców Armii Radzieckiej: 1. Chełm 100.000, 2. Krzywulka (suwal.) 54.000, 3. Sudwa (olszt.) 53.000, 4. Grędy (ostroł.) 43.000, 5. Hola (białopodl.) 40.000, ... 13. Zamość 16.000.