Ur. w Zamościu, po ukończeniu lubelskiej AM pracuje w lubelskich szpitalach. W 2001 został prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej. Współtwórca Ogólnop. Związku Zawod. Lekarzy.