Święcenia otrzymał w 1968, był wikariuszem w Puławach, od 1970 działa w ruchu "Światło Życie" (1973-82 moderator diecezjalny). Kierował Domem Rekolekcyjnym, w którym urządzał spotkania ludzi "Solidarności", w związku z tym przesłuchiwany i karany. Organizował "Legion Maryi" w diecezji lubelskiej, a potem w Zamościu. Od 1988 związany z kościołem św. Katarzyny, któremu przywrócił dawną architektoniczną świetność, zorganizował przy świątyni miejsce pamięci Katynia. W 2017 uhonorowany medalem "Zasłużony dla Zamościa". W 2018 ukazała się książka Kapłańska droga Księdza Prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego.