Ciepłownia zbudowana w 1979-86 (poza granicami miasta), spalająca 40 t. opału na dobę (1992 - 87 Gcal), ze 120 m. kominem. W sezonie grzewczym podgrzewano trzy kotły (1988).  W VI 1988 "Szopinek" (zużywał wtedy w sezonie na dobę 300-350 t. węgla) przejął Zakład Energetyczny, a po restrukturyzacji od 1994 PW "Atex". Od 2001 gł. udziałowcami "Atexu" - EC Kraków i S.A. i ZKE S.A., których udziały wykupił "Praterm" odpowiednio w 2005 i 2002.
W 1995 z Szopinka uzyskiwało 30% potrzebnego miastu ciepła. W 1998 dostarczał 900 tys. GJ ciepła. Ob. "Szopinek" ogrzewa 60% Zamościa. Firma od 1996 wykorzystuje biomasę do produkcji, od 2003 kotłownia na słomę (moc 600 kWt). Na bazie ciepłowni od 1996 planowano budowę elektrowni gazowej - podpisano umowę z Amerykanami, w 1997 Anglikami (Eastern Group). Prezes Ryszard Tokarski. Osobne hasło: Ciepłownictwo.


 * 13/14 I 1987 przy mrozie -30 st.C, przy gruncie nawet 39 st.C doszło w niej do wielkiej awarii w ciepłowni :Szopinek" i jednocześnie ciepłowni przy ul. Kilińskiego (głośna "walka o ogień"). 13go po północy spalił się silnik dmuchawy dostarczającej powietrze pod ruszt pieca i kocioł trzeba było wyłączyć, prawie 24 godziny później zablokowało się urządzenie do mechanicznego usuwania żużlu, wydajność ciepłowni spadła do 1/3 mocy. Po kolejnej dobie oba kotły już pracowały. Usuwanie awarii trwało 3 dni