Stowarzyszenie katolickie, dawniej Stowarzyszenie "Pax", od 1997 oddział w Zamościu (podległy oddziałowi okręgowemu w Lublinie). Od 2008 przewodniczącym dr Łukasz Kot, wiceprzew. Aleksander Śwircz. W 2014 przeniósł się na ul. Ormiańską 1, gdzie prowadzi m.in. cykliczne spotkania "Regionaliści".