Na cmentarzu w 2000 rosło 313 drzew pow. 1,3 obwodu (najstarsze z k. XIX w.), głównie jesion wyniosły (ok. 80), klon pospolity (ok. 70), kasztanowiec biały (ok. 40), brzoza brodawkowata (ok. 30, gł. w szpalerze), lipa drobnolistna (25), robinia akacjowa (15) oraz odpowiednio mniejsze ilości  takich drzew jak klon jawor, klon jesionolistny, świerki, wierzby, po 1 do 3 topole, modrzewie, grab i kruszyna i egzemplarz jesionu wyniosłego odmiany jednolistnej. Najokazalsze miały 230-250 cm - lipa, klon i jesion. W 2011 było tylko ok. 180 drzew, nie licząc najokazalszych tui. W 2011-16 usunięto ponad 30 drzew.
W 2022 pozostało znacznie mniej niż 100. Najczęściej są to: jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klony pospolity, jawor i jesionolistny, brzoza brodawkowata, kasztanowiec zwyczajny, topola biała, robinia akacjowa
oraz modrzew europejski, świerk pospolity i jego odmiana świerk srebrny. Najczęściej spotykanie i najbardziej okazałe są jesiony (kilka o pomnikowym obwodzie 280-330 cm) i klony jawory, (trzy o obwodzie 290, 315 i 330 cm),o pomnikowych wymiarach także klony jesionolistne (330 i 290 cm), brzoza brodawkowata (215 cm) i robinia akacjowa (325 cm)). Zwraca też uwagę rząd brzóz przy d. cmentarzu wojskowym.
Na cmentarzu w 2021 stwierdzono 37 gatunków ptaków (w większości objętych ścisłą ochroną), z których gniazduje: grzywacz, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, bogatka, kapturka, piegża, muchówka, śpiewak, kos, zięba, szczygieł, grubodziób, kulczyk.
Na cmentarzu w znacznie mniejszej ilości występują gryzonie wiewiórki, myszy, szczury oraz jeże.