Ur. w Izbicy, ukończył zamojskie Technikum Elektryczne i prawo administracyjne (Uniwersytet Warszawski). Pracował w Wydz. Kultury i Sztuki UW, w Izbie i Urzędzie Skarbowym. W 1991 został wiceprezydentem, a w 1994-98 był prezydentem miasta Zamościa. W 1990-2006 radny miejski, w wyborach z 1998 uzyskując największą liczbę głosów (w 2002 wybrany po raz czwarty). Z jego kadencją łączy się m.in. otwarcie oczyszczalni ścieków, rozbudowa stadionu, rozpoczęcie budowy krytej pływalni. W 1994 imieniem przedstawicieli wszystkich miast "pomników historii" dziękował prezydentowi Wałęsie.  Był prezesem Stow. Przyjaciół Miast Partnerskich, członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. W 1995 ukończył Wyższy Kurs Obronny Akademii ON (w gronie 11 prezydentów, m.in. Krakowa i Poznania). W 1997 kandydował do Senatu uzyskując 5-tą w wojew. liczbę głosów. W 2002-2006 był kanclerzem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. W 2005 otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Prowadzi działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorca) w branży finansowej.