Ur. w Lublinie, po studiach uniwersyteckich (1913) praktykował w Lublinie. W 1921 otworzył kancelarię w Zamościu przy ul. Staszica, a od 1936 przy ul. Kolegiackiej (mieszkał przy ul. Lwowskiej). Był nestorem żydowskiej palestry, cieszył się w niej największą popularnością i renomą, u niego aplikowali znani potem również inni adwokaci zamojscy. W 1926 wybrany radnym miejskim. Zginął podczas bombardowania we Lwowie.