Ur. w Kawęczynie. Kasjerem miejskim był przez 46 lat! Późnej jeszcze został wiceburmistrzem (1915-18) i radnym miejskim, oraz czł. zarządu ZTP-O, skarbnikiem w Straży Ogniowej. Przed I wojną był też agentem Tow. Ubezpieczeniowego "Rossya". Należał do Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Ponownie oż. ze Skulską, matką Leopolda Skulskiego (osobne hasło) premiera RP. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (J).