Nazywany też Słupskim, w 1590 sprzedał dom przy ul. Staszica, ok. 1600 burmistrz Zamościa.