Umieszczane w fasadach domów są swoistymi metryczkami budowli. Czasami nie ograniczają się tylko do dat. Niestety, z małostkowych często względów są usuwane w trakcie remontów. Najstarsza zachowana data dotyczy gruntownego remontu dzwonnicy kolegiackiej 1825 (nad wejściem do dzwonnicy katedralnej). Inne pochodzą dopiero z końca XIX w.: 1887 (Żeromskiego 24 - w snycerce drzwi, usunięte), 1890 (ul. Żeromskiego 9, z inicjałami), 1898 (Nowy Rynek 27 - usunięta), 1899 (ul. Pereca 41 - usunięta), 1902 (ul. Pereca 29 - usunięta), 1905 (ul. Partyzantów 57 - usunięta), 1907 (ul. Kościuszki 8, z nazwiskiem), 1911 (koszary kozackie - usunięta), 1912 (Dom Centralny), 1914 (ul. Partyzantów 25 - rozebrana), 1925 (d. Bank - tablica również z nazwiskiem architekta), 1928 (ul. Partyzantów 28 - z inicjałami), 1928 (ul. Zarwanica 7 - usunięta), 1929 (ul. Partyzantów 16 oraz Dom Czynszowy), 1935 (ul. Zarwanica 7a), 1939 (ul. Piłsudskiego, w posadzce), 1956 (Rynek Wielki 5 - nad portalem). Bardzo rzadkie są na domach drewnianych. Zachowała się na domu Jasinów przy ul. Kilińskiego (1914).