Studiował 6 lat w Zamościu, także uczył się w Seminarium, w 1776 został dr filozofii. Od 1775 wykładał na kolejnych pięciu katedrach, ortografii, analogii, poezji, od 1778 retoryki i w 1781-84 matematykę. Był też kwestorem Akademii, jednocześnie substytutem fizyki. W 1791 zapisany został jako geometra juratus, a 1796 prawnikiem w magistracie zamojskim. Później wyjechał do Wiednia. Prawdopodobnie spokrewniony z architektem Józefem Degenem