Naukowy tytuł doktora przed wojną nosiło ok. 30 - często "przelotnych" - zamościan. Najwięcej doktorów było w szkolnictwie, prawie wyłącznie zresztą w gimnazjach (niespełna dziesięciu), w tym znaczna liczba pań (J. Enderówna - drem filozofii w wieku 20 l., A. Sommerówna, J. Weydówna, M. Kridl, F. Szczepańska, M. Chrzanowska). Było też co najmniej 10 doktorów prawa, w tym wielu znanych i zasłużonych wybitnych postaci (m.in. R. Jaśkiewicz, T. Kalinowski, T. Czernicki, P. Zubowicz, T. Koziełło). Tytuły doktorskie nosiło kilku lekarzy, po dwu księży, urzędników i przemysłowców (m.in. doktorzy filozofii Antoni Dulowski i Stanisław Kowerski), weterynarz.
Przez długie lata po wojnie było tylko bardzo niewielkie grono doktorów, lekarze (Tadeusz Onyszkiewicz, Stanisław Kulesza, Józef Mandybur, Jerzy Płoszyński), ksiądz (Wacław Staniszewski - obronił pracę Wpływ św. Augustyna na życie Jana Zamoyskiego) i inżynier (Romuald Wojtal).
Współcześnie doktorzy byli na stanowiskach: biskupów - obaj obecni i poprzedni, I sekretarza KW (Marian Wysocki), wojewody (Stanisław Juraszek), szefa policji wojew. (Wincenty Szymaniak), szefa WIOC (Andrzej Stasiak), kuratora (Andrzej Tokarski), wojew. konserwatora zabytków (Jan Górak), Kazimierz Chrzanowski (dyr. Wydziału UM), dyr. ZE (Ryszard Rabiega). W gronie doktorów są również m.in. ludzie kultury, historycy, pedagodzy: Bogdan Szyszka, Władysław Pańczyk, Bogumiła Sawa, Zygmunt Wierzchowiak, Janusz Skwarek, Jacek Feduszka, Piotr Kondraciuk, Jacek Danel, Krzysztof Czubara, Agnieszka Szykuła-Żygawska, Łukasz Kot, Jan Panasiewicz, Józef Niedźwiedź, księża - Eugeniusz Derdziuk, Czesław Galek, wcześniej Stanisław Paździor, Krzysztof Guzowski, ekonomiści Mieczysław Kowerski, geograf Ryszard Molas, artyści plastycy Jacek Pasieczny, Elżbieta Gnyp oraz związani z Zamościem Marcin Kowalik i Marcin Radziejewski, inżynierowie Henryk Kossak, Roman Prażak, prawnik Bożena Lenard. W szpitalu pracuje 38 lekarzy - doktorów nauk medycznych (zob. Szpital Jana Pawła II). Na zamojskich uczelniach wykładało w najświetniejszym okresie blisko 50 doktorów, w coraz większej liczbie miejscowych i tu urodzonych.
Po 225 latach od zamknięcia Akademii Zamojskiej w Zamościu znowu można było zdobyć tytuł doktora (osobne hasło Akademia Przyrodnicza).