Założona w 1872 przez przybyłego z Lublina Mojżesza Hernhuta (1843-1913) - ojca współczesnego drukarstwa zamojskiego. Miał prawo do drukowania w j. rosyjskim i polskim, w 1883 i 1887 wystąpił o zgodę na druki żydowskie (odmówiono brakiem dostatecznej liczby cenzorów). Z wielką umiejętnością swojej sztuki wykonywał powierzone mu roboty. Były to przeważnie blankiety, formularze, etykiety, wizytówki, itp., ale też jakieś druki nielegalne, jak można wnosić z "zainteresowania" ówczesnych władz. Znany jest afisz Teatru Krauzego z 1882. Zakład posiadał 3 maszyny ręczne i bogaty zestaw czcionek (polskie i rosyjskie) i zatrudniał do 6 pracowników. W 1904 zakupiono ręczną prasę pośpieszną. Wg donosów w 1907 drukowano w niej nielegalny "Głos Ziemi Zamojskiej".
Tę znaną daleko poza granicami powiatu drukarnię od 2 V 1921 prowadził później aż do wojny syn Hernhuta - Jakub, w następnych latach z bratem Stanisławem. W 1925 posiadała 80 kg łacińskich czcionek (żydowskich nie posiadała). Drukowali m.in. "Gazetę Zamojską" i "Kurier Zamojski"  (1918/19), afisze urzędowe z lat 1918-20. Mieściła się w piwnicy przy ul. Staszica 29 (ob. restauracja  "Bohema"), w 1939 zatrudniała 1 osobę, w czasie okupacji zajęta przez Niemców.