Sąsiaduje z synagogą staromiejską, pochodzi z 1 p. XVII w., początkowo parterowy. W 1 p. XVIII w. mieścił heder - szkołę żydowską. Przed 1765 przeszedł na własność kahału - gminy żydowskiej (nadał mieścił heder), nadbudowany i połączony z synagogą, ze wspólnym przedsionkiem (wejście od płd.). Posiada 4-osiową fasadę, bogato rozczłonkowaną gzymsami i pilastrami, w przedsionku renesansowy portal.
Od zach. sąsiaduje XIX-wieczny, również kahalny budynek, który 4 III 1952 przekazano PTTK i przez blisko pół wieku mieścił się Dom Wycieczkowy, po 2000 opuszczony.