Nie istnieje, murowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem, o wysokim dachu z dekoracyjnymi lukarnami i 4-osiowej fasadzie. Pochodził z końca XVIII w., własność Marońskich, po 2000 rozebrany zastąpiony piętrową kamieniczką (restauracja "Polonia").