Budynek murowany, piętrowy na rogu ul. Bazyliańskiej 32 i Żeromskiego 5, prawdopodobnie z XVII w., z końcem XVIII w. przebudowany przez Austriaków na instytucję skarbową, później prawosławna "bracka ławka" w latach międzywojennych Urząd Akcyzy i Monopolu, sporadycznie też sklepy, po ostatniej wojnie mieścił administrację mieszkaniową (ostatnio ZGM). Obecnie posiada wejście od podwórza. Od południa (ul. Kościuszki) przylegało obszerne podwórze Urzędu z prawdopodobnie XIX-wiecznym, z nietypowym dla Starego Miasta parterowym domem mieszkalnym o naczółkowym dachu. W 1957-59 powstał w tym miejscu symetrycznie usytuowany piętrowy budynek mieszkalny, połączony ze starym - łącznikiem. Ze starym obiektem należy łączyć zachowane żeliwne wsporniki i stolarka (tralki).