Był wziętym w swoim czasie twórcą obrazów o tematyce religijnej znajdujących się w wielu galeriach i kościołach Europy (Drezno, Rzym, Berlin, Florencja, Anglia, Paryż, Monachium, Wiedeń). Do najpiękniejszych z nich należy Zwiastowanie NMP z ok. 1660, duży obraz (ok. 2x3 m) z bocznego ołtarza zamojskiej Kolegiaty, sprowadzone prawdopodobnie przez Marcina Zamoyskiego, najcenniejszy obraz znajdujący się w Zamościu.