Największy po kolegiackich (osobne hasło: Dzwony katedralne) stary dzwon znajduje się w ratuszu (wys. 114 cm, średnica 107 cm), nosi imię "Opatrzności Bożej" (wizerunek oka w trójkącie, oraz patrona fundatora św. Stanisława Kostki z trzymanym oburącz sercem dzwonu, tekst łac.), fundowany był przez Stanisława Wilgińskiego, z inskrypcją Ten dzwon Opatrzności Bożej sprawił szlachetny i dostojny Stanisław Wilgiński burmistrz płocki... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... a odlany (dla chwały Jezusa Chrystusa wykonał mnie) przez Emmanuela Wittwercka z Gdańska (1735). Prawdopodobnie nigdy nie trafił na płocką ziemię, wcześniej uznawano, że pochodzi z 1768 (być może sprzedany w tym roku Zamościowi).
Drugi mały dzwon (wys. 49 cm, śr. 45 cm), bogato zdobiony, fundował Jan Jakub Zamoyski (wizerunek Chrystusa na Krzyżu i klęczącego u jego stóp Jana Ewangelisty oraz MB Królowej Polski) z inskrypcją Niech imię Pańskie będzie błogosławione... Dla imienia właściciela miasta poświęcony, a wykonał go Ernst Friderich Koch z Gdańska (1770). Nie posiadają serc, lecz na zewnątrz młoteczki. Od 1990 są nie czynne (piorun uszkodził napęd).


!!! 30 VI 1996 od 12.07 przypadkiem poruszony podczas fotografowania (red. A. Wnuk) napęd spowodował trzy uderzenia dzwonu.