Ur. w Zamościu, ukończył Technikum Mechaniczne (obróbka skrawaniem) i studium wynalazczości. Od 1953 pracował jako tokarz w Nowej Dębie, w 1967-94 w zamojskim WZMot., będąc specjalistą ds. wynalazczości i przewodniczącym Klubu Techniki i Racjonalizacji, odnoszącego sukcesy we współzawodnictwie krajowym. Autor projektów racjonalizatorskich (70 wdrożonych). Organizator i wiceprezes Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji, znawca prawa wynalazczego i ochrony własności przemysłowej, rzeczoznawca NIK, działał w NOT (w składzie Rady), SIMP, czł. MRN. Bioenergoterapeuta (diagnozował według zdjęć), ukończył 5-letni kurs biblijny na wydz. filozoficznym Tow. Jezusowego w Krakowie, malarz i karykaturzysta. Grał na skrzypcach w orkiestrze szkolnej.