Pochodził z Konińskiego, przed wojną był nauczycielem, bibliofilem. Podczas wojny wysiedlony, mieszkał w Udryczach. Był czł. władz naczelnych SL i ZSL, w 1947-52 ministrem kultury, a później m.in. prezesem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Będąc ministrem odwiedzał wielokrotnie Zamość. Żona Wanda  (1905-1978) była zamościanką, przed wojną nauczycielką w szkole nr 3, a jej ojcem Lucjan Nowicki weteran z 1863.