Pochodził z Tarnowa, studiował na UJ i ASP w Krakowie oraz we Francji. W 1935-39 był konserwatorem wojewódzkim w Lublinie Pod jego kierunkiem doszło wówczas w Zamościu do pierwszych w Polsce zakrojonych na tak szeroką skalę prac konserwatorskich (1935-38). Wpisał Zamość do rejestru zabytków. Z jego inicjatywy powstała miejscowa Komisja Artystyczno-Konserwatorska. Był autorem kolorystyki Rynku Wielkiego. Wykonał też serię widoków Zamościa i okolic (wystawa 1937). W 1948 miał w Zamościu wystawę swoich rysunków. Po wojnie był m.in. konserwatorem zabytków w Krakowie i dziekanem na ASP. Zginął tragicznie podczas prac w kościele w Olkuszu, co, jak twierdzono, miało stać się skutkiem klątwy.