Syn Stanisława Duńczewskiego (osobne hasło), którego od 1761 wyręczał na katedrze matematyki, a także wydawał po jego śmierci kalendarze (jeden wydał pod swoim imieniem). Pod koniec życia został kanonikiem kolegiackim. Dziedziczył po ojcu kamienicę rynkową (nr 3).