Ur. w Starym Zamościu, w Zamościu od 1907. Właściciel znanej, egzystującej od 1909 "Pracowni Ubrań Męskich" w Domu Kościelnym (ul. Kolegiacka, tel. nr 136). Przyjmował wszelkie obstalunki z własnych i powierzonych materiałów. Wg ówczesnej opinii fraki od mistrza Dytrego miały paryski krój i wybaczano mu przetrzymywanie roboty całymi miesiącami, ponieważ przebywał przeważnie poza zakładem. W 1916-18 pełnił funkcję radnego, zasiadał w zarządach Resursy i Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijańskich.
Był endekiem, często nosząc mundur "Sokoła", a wg Z. Klukowskiego jedną z najbardziej popularnych postaci przedwojennego Zamościa. Zginął podczas powstania warszawskiego. Nie lubił przesiadywać w zakładzie. Zawsze go można było spotkać na ulicy, czy to w kawiarni, często paradował w sokolim mundurze.