Pola i łąki na zachód od Janowic Dużych, od płn. do granicy miasta z Hyżą. Nazwa jest reliktem po stojącym tam w XVIII w. pałacyku (osobne hasło: Janowice).