Ur. w Witowie (Sieradzkie), ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej (1964), Od 1965 związany z Zamościem, pracował w PMRN, następnie od 1971 w PKZ. W 1975-88 pełnił funkcję Architekta Wojewódzkiego, później projektant (firma "Globex" do 1995, Biuro Planowania Przestrzennego 1999-2005). Autor projektów renowacji kamienic bloku XIX oraz m.in. Centrum Pastoralnego w Zamościu, klasztoru w Sitańcu, kaplic w Hutkowie i Jarosławcu, opracowań planów zagospod. przestrzennego, współpraca przy planie Zamościa. Przewodniczył ministerialnej komisji konsultacyjnej ds. Starego Miasta w 1975-76. Był urzędującym przewodniczącym Komitetu Społecznego Budowy Szpitala (k. l. 80-tych), od 1989 czł. Fundacji Szpitala im. Jana Pawła II.