Mieszkał w Wólce Infułackiej, w 1927 posiadał 20 morgów. Był hodowcą bydła (nagradzany na pokazach). Do pocz. l. 20. był właścicielem cegielni polowej. Od 1916 ławnikiem Sądu Pokoju, w 1918 pełnił funkcję naczelnika straży obywatelskiej. Był radnym miejskim, czł. Sejmiku i Wydziału Powiatowego. Przewodniczył w Związku Właścicieli Nieruchomości, działał aktywnie w OZKR, Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Stow. Spożywców, Radzie Szkolnej Opiekuńczej. Był też czł. Dozoru Kościelnego i jednym z pierwszych prenumeratorów "Teki Zamojskiej". W czasie wojny utracił 14 koni. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (R).