Ur. w Warszawie. W 1939 ukończył Politechnikę Lwowską (dyplom w 1943), brał udział w kampanii wrześniowej. W 1940 przybył z Łodzi do Zamościa, podejmując pracę w elektrowni, ucząc jednocześnie fizyki na tajnych kompletach (w 1944 w komisji maturalnej). Po wojnie uczył w szkołach średnich. Długoletni nauczyciel fizyki w Liceum, Szkole Przemysłowej (także technologię metali), Technikum Elektrycznym, uczył też w PLSP i krótko w Technikum Ekonomicznym. Jednocześnie prowadził samodzielnie kursy samochodowe (1945-47). Pracował też w Zakładzie Energetycznym, który dzięki jego znajomości z czasów szkolnych z czł. Biura Politycznego KC PZPR i wicepremierem S. Jędrychowskim uniknął planowanej w 1958 likwidacji. W l. 80. wrócił do rodzinnej Łodzi. Zginął w wypadku samochodowym wracając ze zjazdu absolwentów Technikum Elektrycznego. Jego syn Tomasz (osobne hasło) jest  lekarzem, profesorem AM.