W ciągu czterdziestu lat tworzony był  wielokrotnie, zwykle po kilku seansach zamierał aż do następnej próby: 1959 (ZMS), 1961 (Dedal, piątki 19.30), 1967, 1975 (Klub Dziewiątej Muzy - inauguracja Małej Akademii Filmowej), 1978, 1980 (TSWL, 95 czł.), 1983 (MDK), 1986, 1987-88 ("Morando" przy Klubie Młodej Inteligencji), głównie z inicjatywy ZMS i ZSMP, a ostatnie przez KMI. 15 XI 2003 przy ZDK powstał DKF "Kadr", który zorganizował dwa tematyczne przeglądy filmów (2004, 2005).