Zabrzmiały w "Pasterkę" 1998, posiadają akord durowy, wykonane u Janusza Felczyńskiego w Przemyślu, Są to dzwony: "Maryja" (580 kg) z inskrypcją Ludu Maryi, kiedy usłyszysz głos mój, wznieś serce do Boga oraz noszące imię papieża Jana Pawła II (290 kg) z napisem Totus tuus - Dla uczczenia wielkiego jubileuszu roku 2000 - w 16. roku istnienia parafii, w 20. rocznicę pontyfikatu i dla uczczenia przyjazdu Ojca Świętego do Zamościa i kardynała Stefana Wyszyńskiego (190 kg) z napisem Głoś chwałę Boga - a nam przypominaj kim mamy być. Wszystkie poświęcone zostały przez Papieża 12 VI 1999.