Ur. w Biłgorajskiem. Pracował w Tomaszowie i Komarowie, od 1937 w Zamościu, od 1942 z dyplomem mistrzowskim. Prowadził "Foto-Rekord - Nowoczesną Fotografię" (później "Foto-Studio") przy ul. Solnej 10, zatrudniając 4 osoby. Występował też pod firmą "Foto Dubiel Ogród ZOO". Znany również jako fotograf odpustowy. Był prezesem spółdzielni fotografów (1951). Na pocz. l. 50. był łowczym Tow. Racjonalnego Polowania.