Ur. w Komarowie, absolwent zamojskiego PLSP. W 1983-86 pracował w PKZ. Wystawia od 1989, mając dotąd na koncie wystawy indywidualne, m.in. w Tuluzie we Francji (1993) i zamojskiej GSW (1995), a jego prace znalazły się na wystawie zbiorowej w Brazylii (1989), Francji (2007), od 1993 wielokrotnie w galerii "Zapiecek" i Wschodnim Salonie Sztuki w Lublinie. Uprawia malarstwo o charakterze abstrakcyjnym, zajmuje się też pisaniem ikon wg kanonu w technice tempera jajowa (VI w.). Od 1994 czł. ZPAP (przyjęty na podstawie prac), 1996-2002 Zarządu Okręgu Lubelskiego.