Zasłużył się w zdobyciu Zamościa w 1809. Pozostawił sporą spuściznę piśmienniczą. W opinii historyków - Jeden ze zdolniejszych i światlejszych ludzi epoki wśród wojskowych.