Uformowana nad Oką, weszła w skład I Armii WP. Na czas VI 1946 - IX 1949 dowództwo i sztab  wspólnie z pododdziałami dowodzenia stacjonowało w Zamościu. W 1949 podlegały jej pułki piechoty: 7 Lublin, 8 Zamość i 9 Hrubieszów, 6 p.a.l. Chełm, oraz 4 bat. saperów Zamość, 3 dywizjon artyl. ppanc. Lublin, ze szkołami oficerów rez. i podoficerską. W tym czasie dowódcami byli: gen. Mieczysław Melenas, następnie pułkownicy Sikorski, Zitta i Rudziński. Dywizję przeniesiono do Lublina.