Ur. w Podrasowie, posiada wykształcenie pomaturalne ogrodnicze, pracowała w Zakładach Jajczarsko-Drobiarskich. Od 1977 w Pol. Związku Działkowców, w 1982-98 prezesem Wojewódzkiego okręgu PZD (w tym czasie czł. prezydium Krajowej Rady PZD), czł. RM.