Z zawodu majster tkacki, komunista, w czasie wojny uciekając przed gestapo przybył z Łodzi w okolice Zamościa, zakładał PPR , ps. "Żuk". Po wyzwoleniu stanał na czele komunistycznej PRN i został I sekretarzem KP PPR, był też pełnomocnikiem PKWN ds. reformy rolnej. Po kilku miesiącach skierowany do Łukowa.